Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy - 2022


NAZYWAM SIĘ MILIARD - 14 lutego 2015

NAZYWAM SIĘ MILIARD na wrocławskim rynku (i na całym świecie) 14 lutego 2015
Już po raz trzeci wrocławska Fundacja na Rzecz Równości włącza się w światową akcję tańca przeciwko przemocy wobec kobiet "Nazywam się Miliard". W tym roku będziemy tańczyć i protestować przeciwko przemocy wobec kobiet, szczególnie tych z niepełnosprawnościami. 14 lutego na wrocławskim Rynku o 14.00.

W tym roku "Nazywam się Miliard" ma zwrócić szczególną uwagę na problem przemocy wobec dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnościami. - Zjawisko przemocy wobec kobiet w tym seksualnej, nieznajomość przepisów prawa i stereotypy sprawiają, że państwa wydają gigantyczne pieniądze na próby zmiany tej sytuacji (np. według badań, które przeprowadzono kilka lat temu w Wielkiej Brytanii skutki tego zjawiska oszacowano kilka lat temu na 4 miliardy euro, w Hiszpanii na 2,7, w Polsce takie szacunki nie były dotąd prowadzone) - tłumaczy Izabela Beno, prezeska Fundacji na Rzecz Równości, organizator akcji we Wrocławiu.

Według badań socjologicznych prowadzonych w wielu krajach kobiety starsze i z niepełnosprawnościami są szczególnie narażone na przemoc, również w miejscach publicznych, na ulicy, w pracy, w domach opieki społecznej, w szpitalach, w szpitalach psychiatrycznych. - Kobiety te narażone są na przemoc domową, a w szczególności na przemoc instytucjonalną - dodaje Izabela Beno. - Ponadto kobiety starsze i kobiety z niepełnosprawnościami mają utrudniony, a często brak jakiegokolwiek dostępu do pomocy zarówno prawnej, jak i psychologicznej - tłumaczy Dorota Seweryn-Stawarz, radczyni prawna z FnRR. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie uwzględnia specyfiki kontaktu z kobietami starszymi i niepełnosprawnymi jako ofiarami przemocy. Trudność w udzielaniu pomocy osobom z niepełnosprawnościami i starszym wiąże się często z trudnościami komunikacyjnymi i niedostępnością siedzib instytucji pomocowych.
Socjologowie odnotowują, że z różnych powodów kobiety często nie zgłaszają przypadków przemocy (poczucie wstydu, usprawiedliwianie sprawców przemocy, poczucie niemocy i bezradności, przekonanie o bezsilności instytucji). - Kobiety z niepełnosprawnością intelektualną, często nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że znajdują się w sytuacji przemocowej. Sprawia to ich izolacja i brak wiedzy o tym, czym jest przemoc i jak uzyskać pomoc - dodaje Dorota Seweryn-Stawarz. Z kolei starsze kobiety, często boją się samotności i interwencji i traktują przemoc jako prywatną, rodzinną sprawę. - Tegoroczna kampania "Nazywam się Miliard" ma uczulić wszystkich na sytuację takich kobiet. I wskazać na możliwość wyjścia z zaklętego kręgu przemocy - podsumowuje Izabela Beno.
Przygotowania trwają w 40 miastach w Polsce.

Wrocławskie organizatorki: Fundacja na Rzecz Równości

Zapraszamy do współpracy wszystkie organizacje, którym bliska jest idea pomocy kobietom doświadczającym przemocy
(e-mail: rownosci@gmail.com, facebook: facebook.com/Fundacja.na.Rzecz.Rownosci)
Wydarzenie na Facebooku: Nazywam się Miliard - One Billion Rising WROCŁAW www.facebook.com/events/920014958031177/

Ogólnopolskie organizatorki: Fundacja Feminoteka

Kiedy: 14 lutego (w walentynki) o godz. 14:00
Gdzie: na wrocławskim Rynku
Kto: wszyscy, dla których ważne jest przeciwdziałanie przeciwko przemocy wobec kobiet
Co trzeba zrobić, żeby włączyć się w akcję: nauczyć się układu tanecznego oraz przyjść i zatańczyć z nami
Jak się przygotować?
WSPÓLNIE z aktywistkami/tami z FnRR i innymi zaprzyjaźnionymi organizacjami; próby do finału akcji odbywać się będą w:
miejsce: 3 SEKTOR, przy ul. Legnickiej 65, 54-206 Wrocław
terminy:
- 9 lutego godz. 18:00
- 11 lutego godz. 18:00
- 12 lutego godz. 18:00
SAMODZIELNIE: w indywidualnych lekcjach pomoże instrukcja nauki układu tanecznego:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mRU1xmBwUeA

Dla ułatwienia nauki przed ekranem monitora można też skorzystać z wersji lustrzanej:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zJQvJNfn0kc

Układ dla osób poruszających się na wózkach:
https://www.youtube.com/watch?v=5rYjWFXnlMI#t=539

ONE BILLION RISING ("Nazywam się Miliard") to ogólnoświatowa kampania społeczna przeciw przemocy wobec kobiet, zapoczątkowana w 2011 przez amerykańską pisarkę Eve Ensler. W ramach akcji co roku miliony osób na całym świecie wychodzą na ulice i place swoich miast by propagować kampanię i... zatańczyć. Organizatorzy kampanii uznali, że taniec jest elementem wspólnym dla wszystkich kobiet. Bowiem tańcząc kobiety "rządzą" swoim ciałem.
Zobacz jak wygląda akcja na całym świecie:
https://www.youtube.com/watch?v=C3WrT8HG4wY&x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534

  Do akcji oficjalnie przyłączyły/li się już:
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet
 • Stowarzyszenie "Twoje nowe możliwości"
 • Stowarzyszenie "Kamienna Tęcza"
 • Fundacja Bene Facta
 • Pracownia Center for Gender Studies
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Wrocławskiej
 • Fundacja Mentis
 • Stowarzyszenie Intro
 • Racjonalista TV
 • Renata Granowska, Radna Rady Miejskiej Wrocławia
 • Aldona Wiktorska-Święcka z Sejmiku Województwa
 • Bartłomiej Skrzyński, Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych

Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy