Punkt konsultacyjny E-mail 2021

Imię:


E-mail:


Opisz wstępnie swój problem/pytanie:


Pomoc w Punkcie Konsultacyjnym E-mail jest realizowana przez Stowarzyszenie "Intro"
i wspóófinansowana przez Urząd Miasta Wrocławia ze środków publicznych. Pomoc jest anonimowa, jednak zgodnie z umową z dotującym zobligowani jesteśmy do opracowania ogólnych statystyk,
w związku z tym prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:


Wiek: (wpisz odpowiednią liczbę)


Moja rodzina składa się z ilości osób: (wpisz odpowiednią liczbę)


Jestem osobą niepełnosprawną: (zaznacz właściwe)
TAK NIE

Związek: (zaznacz właściwe)
Jestem w związku Nie jestem w związku


Sprawdź czy adres e-mail został przez Ciebie poprawnie wpisany!


Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright
Program dofinansowany przez Gminę Wrocław, realizowany przez Stowarzyszenie "INTRO"