WROCŁAWSKA KAMPANIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

 Wydarzenia
 Cyberprzemoc
 Poradnik FAQ dla rodziców
 Rady dla rodziców
 Organizatorzy
 Archiwum

Wrocław - wtorek 4 października 2022

Poradnik FAQ dla rodziców


25. Dlaczego w wychowaniu tak ważna jest konsekwencja?

Konsekwencje są naturalnym wynikiem zachowania dziecka. Pokazują dziecku, jak należy postępować i czego więcej nie robić. Aby taka sytuacja mogła zaistnieć, dziecko musi znać reguły panujące w domu. Jest to dla niego bardzo ważne, gdyż wiedza o tym, jakie zachowania akceptujemy, a jakie nam się nie podobają, buduje jego poczucie bezpieczeństwa. Gdy dasz dziecku odczuć konsekwencje jego zachowania, dasz mu szansę na zastanowienie się, jak to zachowanie zmienić, jak np. naprawić wyrządzoną komuś krzywdę.

Konsekwencje są jak ściany. Powstrzymują niewłaściwe zachowanie, dostarczając dziecku jasnych i ostatecznych odpowiedzi na pytania dotyczące tego, kto kontroluje sytuacje i co jest właściwe. Konsekwencje uczą dziecko odpowiedzialności, gdyż dzięki nim doświadcza on skutków swoich wyborów i zachowań. Cechy skutecznych konsekwencji:

   - Natychmiastowość - konsekwencje są najskuteczniejsze, jeśli wyciąga się je natychmiast po niewłaściwym zachowaniu dziecka.

   - Spójność - słowa poparte czynami, spójność między działaniem każdego z rodziców osobno a ich działaniem wspólnym.

Dzieci najskuteczniej uczą się przyjmowania odpowiedzialności za swoje działania na podstawie konsekwencji własnych zachowań. Przykłady: dziecko zniszczyło książkę w złości, będzie musiało odkupić je za własne kieszonkowe, dziecko porozrzucało zabawki, będzie musiało je posprzątać, zniszczyło kredki, nie będzie miało czym rysować przez jakiś czas)<< powrót          Copyright © 2007 / 2010 kampaniaprzemoc.pl - Program finansowany przez Miasto Wrocław