WROCŁAWSKA KAMPANIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

 Wydarzenia
 Cyberprzemoc
 Poradnik FAQ dla rodziców
 Rady dla rodziców
 Organizatorzy
 Archiwum

Wrocław - wtorek 4 października 2022

Poradnik FAQ dla rodziców


27. Co to jest metoda naturalnych i logicznych konsekwencji?

Naturalna konsekwencja oznacza wszystko to, co jest rezultatem działania lub braku działania dziecka, bez interwencji dorosłego. Np. jeśli dziecko nie chciało włożyć rękawiczek, zmarzną mu ręce na spacerze. Dziecko uczy się na podstawie doświadczenia bezpośrednich konsekwencji własnych decyzji, gdyż polecenia rodziców chronią je przed niepożądanymi konsekwencjami.

Naturalne konsekwencje wynikają zatem w sposób naturalny z wydarzenia. Stanowią odpowiednie dla dzieci komunikaty zawarte w działaniu, ponieważ za zły wybór czynią odpowiedzialnym dziecko. Naturalne konsekwencje wymagają od rodziców niewielkiego zaangażowania poza powstrzymaniem się od naprawiania sytuacji. np. Jeśli dziecko zniszczyło lub zepsuło celowo zabawkę, nie naprawiaj jej, nie kupuj nowej, przynajmniej na jakiś czas, by dziecko mogło odczuć jego stratę.

Logiczne konsekwencja natomiast zostaje określona przez rodzica. Jest to konsekwencja odpowiednia do przewinienia. Logiczną konsekwencją dla dziecka, które zniszczyło piórnik koledze, jest odkupienie go z własnego kieszonkowego.

Naturalne i logiczne konsekwencje uczą dziecko odpowiedzialności. Jeśli dziecko zrobiło coś, za co spotka je konsekwencja, w przyszłości będzie mniej skłonne, by się tak zachować. Koszty (np. utrata przywileju) poniesione za złe zachowanie zmniejszają prawdopodobieństwo powtórzenia się nieakceptowanego zachowania.<< powrót          Copyright © 2007 / 2010 kampaniaprzemoc.pl - Program finansowany przez Miasto Wrocław