Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy - 2022


Aktualności


Konferencja naukowa
Więzi, które chronią.
Bezpieczne dzieciństwo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przemoc postseparacyjna wobec dziecka a realizacja kontaktów

W czasie webinaru powiemy o przemocy postseparacyjnej wobec dziecka.
Zostaną poruszone następujące wątki:
- przegląd najnowszych publikacji naukowych w obszarze tzw. "alienacji rodzicielskiej",
- czemu nie powinniśmy używać terminu "alienacja rodzicielska" do opisywania przemocy bezpodstawnej separacji dziecka od bezpiecznego rodzica,
- polaryzacja środowisk rodziców w walce o prawo do współwychowywania dziecka a prawa dziecka,
- ochrona dziecka przed przemocą postseparacyjną, a oskarżenia o "alienację rodzicielską"
- dziecko uwikłane w konflikt okołorozstaniowy
- konflikt lojalnościowy u dziecka
- jak nie wpaść w pułapkę własnych urazów, a jednocześnie zdrowo zadbać o dobro dziecka?
- czy relacja dziecka z obojgiem rodziców zawsze powinna być podstawowym dążeniem sądów w zabezpieczaniu kontaktów dziecka z rodzicem?
- nowe spojrzenie na zjawisko krzywdzenia dzieci podczas rozstania rodziców
- spojrzenie interdyscyplinarne.
Przedstawimy też kilka praktycznych wskazówek:
- co zrobić kiedy dziecko nie chce spotykać się z drugim rodzicem?
- jak porozumieć się w kwestii wspólnego wychowywania dziecka, jeśli w tle mamy przemoc w tym przemoc postseparacyjną?
- jak wspierać dziecko w sytuacji przemocy postseparacyjnej?
- jak wspierać dziecko w sytuacji rozstania rodziców?

Webinar prowadzi:
JUSTYNA ŻUKOWSKA-GOŁĘBIEWSKA: psycholożka, mediatorka rodzinna, interwentka kryzysowa, terapeutka rodzin i dzieci w nurcie TSR, prezeska zarządu Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych dla Naszych Dzieci, członkini Zespołu Ekspertów ds alimentów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rzeczniku Praw Dziecka. Autorka opinii do projektów nowelizacji prawa rodzinnego i karnego w obszarze niealimentacji i opieki nad dziećmi, autorka badań dot. niealimentacji.

Moderuje:
Magdalena Staniek: psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro".

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Niedostrzegana trauma. Zaniedbywanie i emocjonalne krzywdzenie dziecka

W czasie webinaru poruszymy tematykę traum doświadczonych w dzieciństwie. Szczególną uwagę chcemy poświęcić często pomijanym czy niedocenianym wydarzeniom traumatyzującym, jakimi są zaniedbywanie potrzeb dziecka i emocjonalne krzywdzenie. Podamy przykłady takich traumatyzujących zdarzeń. Omówimy powiązania pomiędzy traumami doświadczonymi w dzieciństwie a trudnościami w funkcjonowaniu w dorosłym życiu.

Webinar prowadzi:
Magdalena Staniek: psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, terapeutka schematów, pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro".

Moderuje:
Anna Szczepanik - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo - behawioralna, od lat współpracująca z organizacjami świadczącymi pomoc dla osób doświadczających przemocy. Prowadzi również terapię w ramach własnej praktyki i poradni zdrowia psychicznego.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci

Ogólnopolska Konferencja "Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci" to największe w Polsce wydarzenie na temat przeciwdziałania przemocy wobec małych dzieci do 6. r. ż., organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę od 2008 roku.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przemoc reprodukcyjna i ubóstwo menstruacyjne

Podczas webinaru poruszymy dwa poważne, choć objęte kategorią tabu, problemy społeczne: przemoc reprodukcyjną oraz ubóstwo menstruacyjne.
W sferach seksualnej oraz reprodukcyjnej kobiety i dziewczęta narażone są na liczne nadużycia i przemoc zagrażające ich zdrowiu i życiu. Przemoc reprodukcyjna dotyczy działań, które są ukierunkowane na kontrolowanie lub ubezwłasnowolnienie kobiet w zakresie ich seksualności i rozrodczości - na przykład: ingerowanie w życie intymne i cielesność, wpływanie na wybory prokreacyjne (kontrolowanie ciąży, sabotaż antykoncepcyjny). Przemoc ta jest najczęściej dokonywana przez mężów lub partnerów, a także innych członków rodziny; niekiedy ma charakter systemowy.
Następnym omawianym problemem jest ubóstwo menstruacyjne. To zjawisko wynika z deficytu środków finansowych na zakup niezbędnych produktów higienicznych używanych w trakcie miesiączki. To także brak odpowiednich warunków bytowych, w których można dbać o higienę osobistą (ograniczony dostęp do łazienki, niewydzielona sfera prywatna, brak bieżącej wody). Ubóstwo menstruacyjne jest też konsekwencją niepełnej edukacji związanej z dojrzewaniem płciowym oraz zachodzącymi zmianami hormonalnymi i cielesnymi.

Webinar prowadzi:
JUSTYNA ŻUKOWSKA-GOŁĘBIEWSKA: psycholożka, mediatorka rodzinna, interwentka kryzysowa, terapeutka rodzin i dzieci w nurcie TSR, prezeska zarządu Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych dla Naszych Dzieci, członkini Zespołu Ekspertów ds alimentów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rzeczniku Praw Dziecka. Autorka opinii do projektów nowelizacji prawa rodzinnego i karnego w obszarze niealimentacji i opieki nad dziećmi, autorka badań dot. nie alimentacji,

Moderuje:
Magdalena Staniek: psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro".

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przemoc post separacyjna

Tematem webinaru jest przemoc post separacyjna. Zostanie przedstawione zjawisko przemocy występującej po rozstaniu: czym jest taka przemoc, po czym ją rozpoznać.
Porozmawiamy o kilku najczęściej spotykanych przejawach przemocy post separacyjnej, czyli niealimentacji i przemocy podczas realizacji kontaktów z dziećmi. Obalimy kilka mitów dotyczących tych dwóch zjawisk. Porozmawiamy o tym, co zrobić, gdzie szukać pomocy i jak się przed taką przemocą uchronić. Zostaną też przedstawione możliwe rozwiązania prawne.
Webinar jest adresowany do wszystkich zainteresowanych tematem przemocy poseperacyjnej, szczególnie do prawników, psychologów, policjantów czy pracowników socjalnych.

Webinar prowadzi:
JUSTYNA ŻUKOWSKA-GOŁĘBIEWSKA: psycholożka, mediatorka rodzinna, interwentka kryzysowa, terapeutka rodzin i dzieci w nurcie TSR, prezeska zarządu Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych dla Naszych Dzieci, członkini Zespołu Ekspertów ds alimentów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rzeczniku Praw Dziecka. Autorka opinii do projektów nowelizacji prawa rodzinnego i karnego w obszarze niealimentacji i opieki nad dziećmi, autorka badań dot. nie alimentacji,

Moderuje:
Magdalena Staniek: psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro".

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Molestowanie seksualne jako problem społeczny

Webinar prezentuje molestowanie seksualne jako współczesny problem społeczny, który wymaga wdrożenia skutecznych programów profilaktycznych i aktualizacji systemowych rozwiązań organizacyjnych. Molestowanie seksualne może przybierać zróżnicowane postaci; mieć różne przejawy i formy (werbalne, fizyczne); odbywać się w wielu kontekstach i przestrzeniach (praca zawodowa, placówka edukacyjna, organizacja religijna, dom rodzinny). Podstawą rozważań będzie socjologiczna definicja problemu uzupełniona o konteksty psychologiczne i prawne. Na tej podstawie wskażemy przyczyny oraz skutki molestowania seksualnego, a następnie zastanowimy się nad sposobami przeciwdziałania i ochrony.

Webinar prowadzi:
JUSTYNA TOMCZYK: socjolożka, wykładowczyni akademicka, specjalistka i ekspertka w zakresie socjologii problemów społecznych.

Moderuje:
Magdalena Staniek: psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro".

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Wymiar sprawiedliwości wobec przemocy domowej"
Raport z badań empirycznych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Pomoc psychologiczna w dobie wojny na Ukrainie"
Dokąd można kierować osoby potrzebujące pomocy psychologicznej

Na bieżąco aktualizowana oferta pomocy psychologicznej dla uchodźców z Ukrainy, również w języku ukraińskim i rosyjskim: http://psychologia-konsultanci.pl/wp-content/uploads/2022/02/UkrainaPomocPsychologicznaPublikowane.docx-11.pdf?fbclid=IwAR1nA8eJp1s4NolxDDpquINlpbpH_oZc9lBXEA_oMb9mo7UY4Cea7IqxS0E

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Czym jest skuteczna psychoterapia?

- Czym właściwie jest psychoterapia i co dzieje się w jej trakcie?
- Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra - do kogo udać się i po jaką pomoc?
- Jakie warunki powinna spełniać osoba podająca się za psychoterapeutę?
- Jakie ogłoszenia o ofercie psychoterapii powinny nas niepokoić?
- Co to jest superwizja?
- Czy skuteczność psychoterapii da się zbadać?
- Jakie czynniki wpływają na skuteczność psychoterapii?

Sądzimy, że nasz webinar będzie pomocny dla każdej osoby, która rozważa podjęcie psychoterapii, ale również dla przedstawicieli zawodów, którzy polecają psychoterapię jako metodę pomocy: dla lekarzy, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, pedagogów, itd.

Zakładamy też, że sami psychoterapeuci docenią doświadczenie i autorytet Mileny Karlińskiej-Nehrebeckiej, która jako psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka psychoterapii szczególny akcent położy na kwestie skuteczności psychoterapii.

Webinar prowadzi:
mgr MILENA KARLIŃSKA-NEHREBECKA - certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii, certyfikowana przez European Association for Psychotherapy. Psycholog kliniczny. Prezes i współzałożyciel Polskiej Federacji Psychoterapii. Członek Society for Psychotherapy Research i Society for the Exploration of Psychotherapy Integration. Członek zespołu redakcyjnego International Journal of Psychotherapy. Współzałożyciel i inicjator Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej. Kieruje kształceniem podyplomowym w psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej. Prowadzi badania nad skutecznością psychoterapii.

Moderuje:
mgr MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa, prezeska Stowarzyszenia "Intro".

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Czym jest skuteczna psychoterapia?"
bezpłatny webinar Stowarzyszenia "Intro"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przemoc ze względu na płeć - konteksty społeczno-kulturowe

Webinar dotyczy zjawiska przemocy zdeterminowanej płciowo ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dziewcząt i kobiet. Ten rodzaj przemocy ujmujemy jako rażące naruszenie praw człowieka oraz formę dyskryminacji i wykluczenia. Punktem wyjścia jest przedstawienie etiologii, mechanizmów, uwarunkowań, przykładów (m.in. małżeństwa przymusowe, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, niewolnictwo domowe). W dalszej kolejności ukażemy możliwe działania zapobiegawcze i akty prawne, na podstawie których takie działania powinny być podejmowane (np. Konwencja stambulska, Deklaracja pekińska, Deklaracja wiedeńska). Zachowania przemocowe wynikają z nierówności płciowych, stereotypów i uprzedzeń, narracji patriarchalnych, potrzeby władzy i dominacji - w związku z tym zastanowimy się także nad znaczeniem i rolą edukacji równościowej.

Webinar prowadzi:
JUSTYNA TOMCZYK: socjolożka, wykładowczyni akademicka, specjalistka i ekspertka w zakresie socjologii problemów społecznych.

Rozmowę moderuje:
Magdalena Staniek: psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro".

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O procedurze "Niebieskie Karty" po ludzku

W ramach Kampanii "Biała Wstążka" przedstawimy kompendium najpotrzebniejszej wiedzy na temat procedury Niebieskich Kart, zakładanej w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie.

Skąd się wzięła Niebieska Karta? Po co ją zakładać? Kto nad nią pracuje i co robi? Czy warto? Czego się spodziewać? Co jest możliwe a co nie jest możliwe? Czy Niebieska Karta ma sens? Jak dużo jest takich zgłoszeń? Jakie są blaski i cienie NK?

Webinar adresujemy do każdej osoby zainteresowanej tematem - czy z racji osobistych, czy z racji zawodowej styczności z obszarem przemocy. Nie chcemy przedstawiać aktów prawnych, ale skupić się na praktyce, przybliżyć w przystępny sposób ten pomysł interdyscyplinarnego współdziałania służb i instytucji w celu przeciwdziałania przemocy.

Zaprosiliśmy do opowiedzenia o procedurze Niebieskich Kart osobę doświadczoną w jej praktykowaniu. To ona poprowadzi webinar:

IZABELA PAWŁOWSKA - certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Certyfikat wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), starszy specjalista pracy socjalnej, praktyk od 9 lat pracujący z osobami i rodzinami objętymi procedurą "Niebieskie Karty", realizujący działania na rzecz osób i rodzin uwikłanych w przemoc. Od 2015 roku koordynująca i aktywnie zaangażowana w realizację Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy "Biała Wstążka", której od 7 lat patronuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zawodowo od 2012 roku zatrudniona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, od 2013 r. pełniła funkcję lidera grup roboczych, a od 2020 r. pełni obowiązki Przewodniczącej Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego członkiem jest od 3 lat.

Rozmowę moderuje:
MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa, pracująca z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, z osobami po przemocy, traumach, z osobami w kryzysie, dorosłymi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych oraz z parami. Prezeska Stowarzyszenia Intro.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WROCŁAW BEZ PRZEMOCY

Byłeś świadkiem lub ofiarą przemocy? Może nawet nie pomyślałeś, że to, co widzisz lub czego doświadczasz, to PRZEMOC. To mogły być zachowania, gesty, sytuacje, na które nie zwracasz uwagi. Widzisz je tak często, że zaczęły Ci się wydawać zupełnie normalne. A przecież nie są. Nikt nie ma prawa Cię źle traktować. Nikt nie zasługuje na złe traktowanie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O procedurze "Niebieskie Karty" po ludzku.
Webinar Stowarzyszenia Intro i czat pomocowy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STOP PRZEMOCY
Radcowski telefon zaufania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZGŁOŚ PRZEMOC -
jesteśmy po to, by pomóc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Harmonogram VII Wrocławskiej Kampanii przeciwdziałania Przemocy "Biała Wstążka" 2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Orange the World

25 listopada w ramach akcji "Orange the World" wybrane budynki wrocławskich uczelni rozbłysły na pomarańczowo. W ten sposób środowisko akademickie włączyło się w międzynarodową akcję wyrażającą sprzeciw dla przemocy wobec kobiet.Zainaugurowaliśmy tym samym kampanię "16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć". Jej celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na temat przemocy i dyskryminacji kobiet na całym świecie. W tym roku po raz pierwszy udział w wydarzeniu biorą wspólnie - Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Sztuk Teatralnych, Akademia Sztuk Pięknych oraz Akademia Wychowania Fizycznego.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ODWIKŁANE Z PRZEMOCY: "MOŻESZ WYJŚĆ Z TEGO PIEKŁA!"

Jesteśmy grupą kilkunastu kobiet z różnych stron Polski, w różnym wieku, pracujemy w różnych zawodach, wykonujemy różne zadania, uczymy się, mamy różne zainteresowania. Doświadczyłyśmy różnych rodzajów przemocy w związku. To, co nas najbardziej łączy, to właśnie ta różnorodność, odwikłanie z przemocowego związku oraz gotowość dzielenia się naszą wiedzą na rzecz wyplątywania się z przemocy i odzyskania siebie.
My odzyskałyśmy siebie, naszą przestrzeń do dalszego rozwoju i wiemy, jak to robić. Przetarłyśmy szlaki.
Zgodnie postanowiłyśmy przekuć nasze doświadczenia w realną pomoc innym uwikłanym kobietom, które przechodzą to, co my dawniej.

Stowarzyszenie "Intro"
Projekt realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy z Funduszy EOG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Serdecznie zapraszamy na
VII interdyscyplinarną konferencję naukową pn.:

Więzi, które chronią. Prewencja i interwencja wobec przemocy

Konferencja finansowana jest ze środków Gminy Wrocław, organizowana przez Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio" we współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Gwałt i co dalej?
Co warto wiedzieć o realiach prawnych by wspierać osoby po przemocy seksualnej?"

Zapraszamy na kolejny webinar Stowarzyszenia Intro. Tym razem naszym gościem jest prawnik z dużym doświadczeniem w towarzyszeniu osobom po przemocy seksualnej w procesie dochodzenia do sprawiedliwości.

Porozmawiamy o kwestii zgłaszania przestępstw seksualnych, o realiach postępowania krok po kroku. Uczulimy na to, co warto wiedzieć, na co się nastawić. I o tym, co to jest "kultura gwałtu", jaki ma na nas wpływ?

Sądzimy, że nasz webinar będzie pomocny dla każdej i każdego, kto może kiedyś usłyszeć od drugiej osoby "zostałam zgwałcona", "molestował mnie w autobusie", "nie wiem czy to gwałt, ale coś złego się stało", itp. Jeśli jesteś przyjaciółką, przyjacielem, koleżanką, kolegą, psychologiem, psychoterapeutą, pracownikiem socjalnym, kuratorem, nauczycielem, trenerem, lekarzem, pielęgniarką, rehabilitantem lub po prostu świadkiem - i dowiesz się o krzywdzie przemocy seksualnej - to, o czym będziemy rozmawiać może ci się przydać by dobrze wesprzeć.

Webinar poprowadzi:
ADAM KUCZYŃSKI - radca prawny, prowadzi indywidualną praktykę, pracuje na rzecz szeregu organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka (Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenie Nigdy Więcej), a w szczególności ochroną praw kobiet (Fundacja Feminoteka, Fundacja Rodzić po Ludzku, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Stowarzyszenie ForgetMeNot) i osób LGBT+ (Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Stowarzyszenie Lambda Szczecin, Fundacja Wolontariat Równości). Współzałożyciel Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu im. Margarete Hodgkinson

Rozmowę będzie moderować:
MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa, pracująca z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, z osobami po przemocy, traumach, z osobami w kryzysie, dorosłymi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych oraz z parami. Prezeska Stowarzyszenia Intro.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"TRAUMA: CZYM JEST?
JAK PSYCHOTERAPIA MOŻE POMÓC W PORADZENIU SOBIE PO TRAUMIE?"

Psycholodzy wiedzą, że wiele trudności w funkcjonowaniu ma źródło w traumatycznych przeżyciach. Czym jest TRAUMA? Jakie wydarzenia mogą doprowadzić do psychicznych zranień? Co trauma może mieć wspólnego z przemocą i z jaką przemocą? Jakie są rodzaje traumy, jej objawy? Do czego trauma może doprowadzić? Co trauma robi z mózgiem? Czy trauma poddaje się leczeniu i co ma z tym wspólnego psychoterapia? Co to jest terapia przedłużoną ekspozycją i nadpisywanie wspomnień w terapii schematu?

Webinar poprowadziła:
MAGDALENA STANIEK - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro"

Rozmowę moderowała:
MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa, pracująca z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, z osobami po przemocy, traumach, z osobami w kryzysie, dorosłymi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych oraz z parami. Prezeska Stowarzyszenia Intro.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jak chronić dzieci przed krzywdzeniem?

Bezpłatne dwudniowe szkolenie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"JAK SIĘ ROZSTAĆ I OCALIĆ DZIECKO?" - webinar Stowarzyszenia "Intro"

Zapraszamy na kolejny webinar Stowarzyszenia "Intro", który adresujemy do rodziców planujących rozwód / rozstanie lub będących w trakcie tego procesu. Opowiemy o tym, co sytuacja rozstania oznacza dla dorosłych a przede wszystkim, co oznacza ona dla dzieci: jak mogą doświadczać tej sytuacji, jakie budzi to emocje i możliwe reakcje. Będziemy uczulać na możliwe pułapki, w które łatwo wpaść będąc w procesie rozstawania się z drugim rodzicem. Omówimy, jak dzieciom pomóc w tej sytuacji.

Webinar poprowadzi:
MAŁGORZATA MAKARCZUK-KŁOS - mgr socjologii, psychologii, pracownik socjalny, certyfikowana psychoterapeutka systemowa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w sytuacji kryzysowej, doświadczającymi przemocy, z dziećmi krzywdzonymi, przeżywającymi trudności na skutek sytuacji rodzinnej, w terapii rodzin i terapii par. Współzałożycielka wrocławskiej Fundacji Non Licet.

Rozmowę będzie moderować:
MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa, prezeska Stowarzyszenia Intro.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Przemoc w społeczeństwie - wymiar społeczno-kulturowy" - webinar Stowarzyszenia "Intro"

Podczas webinaru
- powiemy czym jest i skąd bierze się przemoc w społeczeństwie;
- przedstawimy rodzaje i przykłady zachowań przemocowych oraz korelację przemocy i płci.
W następnej kolejności - na podstawie skali uprzedzeń - wyjaśnimy, czym jest język nienawiści i dyskryminacja oraz jakie społeczne skutki one wywołują.

Webinar poprowadzi:
JUSTYNA TOMCZYK: doktor socjologii, wykładowczyni akademicka, specjalistka i ekspertka w zakresie socjologii problemów społecznych

Rozmowę moderować będzie:
Magdalena Staniek: psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro"

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Przemoc w społeczeństwie - wymiar społeczno-kulturowy"
Webinar i czat pomocowy Stowarzyszenia Intro.

BEZPŁATNY webinar, wydarzenie online, Piątek, 28 maja 2021, godz. 18:00 - 19:30.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Rodzina w niewoli alkoholu/narkotyków - webinar Stowarzyszenia "Intro"
Webinar i czat pomocowy Stowarzyszenia Intro.

W trakcie kolejnego webinaru postaramy się opowiedzieć o tym:
- na czym polega uzależnienie?
- co to jest współuzależnienie?
- jak dzieci odnajdują się w sytuacji, gdy rodzic jest pochłonięty nałogiem?
- jak funkcjonuje rodzina?

Wspomnimy też:
- o metodzie interwencji wobec osoby uzależnionej, przygotowywanej przy pomocy terapeuty.
- o pomocy psychologicznej w poradniach uzależnień, w ośrodkach stacjonarnych,
- o ruchu samopomocy: Al-Anon, AA, NA
- o programie ograniczania picia.

Zastanowimy się, dlaczego zaleca się członkom rodziny zgłosić się na terapię mimo, że osoba uzależniona tego nie chce robić.

Webinar poprowadzi:
MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa, od 20 lat pracująca również z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, ponadto z osobami po przemocy, traumach, z osobami w kryzysie, dorosłymi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych oraz z parami. Prezeska Stowarzyszenia Intro.
Rozmowę będzie moderować:
MAGDALENA STANIEK - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro"

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Rodzina w niewoli alkoholu / narkotyków"
Webinar i czat pomocowy Stowarzyszenia Intro.

BEZPŁATNY webinar, wydarzenie online, Wtorek, 13 kwietnia 2021, godz. 18:00 - 19:30.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Prawnik dla osób doświadczających przemocy"
Webinar i czat pomocowy Stowarzyszenia Intro.

Zapraszamy na kolejny webinar, tym razem poruszymy kwestie prawne związane z przeciwdziałaniem przemocy, spróbujemy usystematyzować sobie czym jest przemoc, jaki status ma osoba doświadczająca przemocy w świetle przepisów prawa, a także jakiej pomocy może oczekiwać. Dodatkowo nasi specjaliści postarają się odpowiedzieć na pytanie co zawiera się w pomocy prawnej dla osoby doświadczającej przemocy oraz jakie praktyczne procedury i działania mogą zostać podjęte przy wsparciu prawnika.

Webinar poprowadziły
Julia Jezioro - radca prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP we Wrocławiu (WR-2768), od lat związana z organizacjami wspierającymi osoby narażone na wykluczenie społeczne, w tym przede wszystkim doświadczające przemocy domowej, pracująca czynnie zawodowo i od lat świadcząca pomoc prawną również w ramach prywatnej praktyki.

Rozmowę będzie moderować:
Anna Szczepanik - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo - behawioralna w trakcie procesu certyfikacji, od lat współpracująca z organizacjami świadczącymi pomoc dla osób doświadczających przemocy. Prowadzi również terapię w ramach własnej praktyki i poradni zdrowia psychicznego.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Poradnik "Jak radzić sobie z przemocą w pandemii"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Prawnik dla osób doświadczających przemocy"
Webinar i czat pomocowy Stowarzyszenia Intro.

BEZPŁATNY webinar, wydarzenie online, piątek, 19-03-2021, godz. 18:00.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Po co psycholog dla osoby doznającej przemocy?"
Webinar i czat pomocowy Stowarzyszenia Intro.

Zapis webinara naszej organizacji. Od 2004 roku pomagamy osobom doświadczanym przemocą. W czasie webinaru rozmawialiśmy i prezentowaliśmy na slajdach naszą wiedzę o przemocy, o jej szczególnych cechach. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego przemoc wikła i trudno się z niej uwolnić? Gdzie i po co szukać psychologa - w czym może pomóc? Bazowaliśmy na naszych doświadczeniach.

Webinar poprowadziły
MAGDALENA STANIEK - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro"

Rozmowę moderowała:
MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, psychoterapeutka systemowa (certyfikat WTTS nr 081/2012), prezeska Stowarzyszenia Intro.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Po co psycholog dla osoby doznającej przemocy?"
Webinar i czat pomocowy Stowarzyszenia Intro.

BEZPŁATNY webinar, wydarzenie online, wtorek 23-02-2021, godz. 18:00.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DEBATA: O zmianę definicji gwałtu.
Tylko "tak" oznacza zgodę.
Seks bez zgody to gwałt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wykaz miejsc - "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" 2021/2022 rok

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ODWIKŁANE, POMOCNE, SŁYSZALNE

Projekt "Odwikłane, pomocne, słyszalne" jest adresowany do kobiet doświadczonych przemocą - zarówno tych, które z przemocą obecnie się borykają, jak i tych, które już sobie poradziły.

Pomoc psychologiczna i prawna

Pomoc psychologiczna ma pomóc w odzyskaniu sprawczości, poczucia własnej wartości, w poradzeniu sobie ze stanami lękowymi i stresem, pomóc zrozumieć uwikłanie i skutki przemocy wciąż obecne w życiu, pomóc uwolnić się z krzywdzących relacji i odbudować granice osobiste.

Pomoc prawna ma wspomóc kobiety doświadczone przemocą w walce o swoje prawa, przygotować do rozpraw, pogłębić świadomość prawną. Możliwe skonsultowanie dokumentów, pomoc w sporządzeniu pism, doradztwo, pomoc w nakreśleniu strategii działań.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KAMPANIA 2020
"Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VI Wrocławska Kampania Przeciwko Przemocy "Biała Wstążka" 2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Treść Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej oraz odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KAMPANIA 2020 - Spot
"Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

W ramach Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy powstał również spot, który przedstawia historie osób doświadczonych przemocą.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KAMPANIA 2020
"Wrocławska Kampania
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"
MURAL 2020

Uroczyste otwarcie muralu z udziałem Prezydenta Jacka Sutryka w dniu 25.11.2020.
Artystyczna ekspozycja na ścianie budynku przy ul. Legnickiej 64 we Wrocławiu.
Autor muralu: Wojciech Kołacz.
Hasło, które widnieje na muralu to:
"TWOJA OBOJĘTNOŚĆ KRZYWDZI INNYCH. DOSTRZEŻ PRZEMOC. ZAREAGUJ!"
Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2020 rok.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STOP PRZEMOCY! RADCOWSKI TELEFON ZAUFANIA

W dniach od 26.11. - 07.12.2020 r. czynny będzie Radcowski Telefon Zaufania, który w ramach VI Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy "Biała Wstążka" 2020 uruchomiony zostanie przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.
Osoby doświadczające przemocy będą mogły przez 10 dni zwrócić się po porady prawne. Zachęcamy do skorzystania z tej formy wsparcia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MURAL

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zaprasza do udziału w uroczystym otwarciu artystycznej ekspozycji (mural) na ścianie budynku przy ul. Legnickiej 64 we Wrocławiu.
Pan Prezydent otworzy mural 25.11.2020 o godz. 12.00 (środa).
Prosimy o zachowanie i respektowanie zaleceń i wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, dotyczących epidemii SARS-CoV-2.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TELEFONY ZAUFANIA
DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY?
POTRZEBNA CI POMOC?
ZADZWOŃ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia i Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio"
zaprasza na
VI INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Więzi, które chronią.
Pomoc w obliczu zmian.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fundacja Edukacji Społecznej

Terapeuci Fundacji pełnią dyżury w poniedziałki (17:00 - 21:00) oraz w czwartki (10:00 - 14:00) pod bezpłatnym numerem telefonu 800 909 444.

Konsultanci na infolinii oferują pomoc informacyjną i wsparciową m.in. w sytuacjach:
- przeżywania silnego stresu
- obniżonego nastroju, depresji
- kłopotów w związku i relacjach z ludźmi
- trudności wychowawczych
- problemów w życiu zawodowym
- nieradzenie sobie z trudnymi emocjami, traumą
- uzależnienia
- doświadczenia przemocy fizycznej i psychicznej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

POKONAĆ BARIERY

Fundacja "Manufaktura Inicjatyw" zaprasza osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziny zamieszkujące miejscowości powiatów oleśnickiego, trzebnickiego, wrocławskiego i miasta Wrocław do skorzystania z bezpłatnej pomocy specjalistów w ramach projektu POKONAĆ BARIERY.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kanadyjska fundacja opracowała specjalny gest oznaczający wołanie o pomoc

Kobiety doznające przemocy często pozostają pod ścisłą kontrolą ze strony swoich partnerów. Ich prywatność jest ograniczona do minimum, ze wszystkich czynności muszą się tłumaczyć (gdzie były, z kim rozmawiały), a każdy przejaw nieposłuszeństwa może skończyć się atakiem agresji.

Żyjąc w takiej codzienności bardzo trudno jest im zasygnalizować otoczeniu, że tkwią w przemocowej relacji.
Dlatego kanadyjska fundacja Canadian Women's Foundation opracowała specjalny gest oznaczający wołanie o pomoc i ruszyła z kampanią "Signal for help".

Na tym krótkim filmiku możecie zobaczyć jak wygląda gest.
Warto znać jego znaczenie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZNĘCANIE SIĘ NAD OSOBAMI STARSZYMI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PLAN AWARYJNY
DLA OSÓB
DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ
W EPIDEMI KORONAWIRUSA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZGŁOŚ PRZEMOC!

DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY?
JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY?
OBSERWUJESZ NIEPOKOJĄCĄ SYTUACJĘ DZIECI?
REAGUJ!

W czasie pandemii przemoc w rodzinie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, zamknięta została w czterech ścianach. Dlatego bardzo ważne jest byśmy reagowali, byli szczególnie wrażliwi na sytuację dzieci, prosili o pomoc, wiedzieli gdzie tę pomoc uzyskać i w jaki sposób kontaktować się ze służbami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy. W obecnej, kryzysowej sytuacji zgłoszenia można dokonać zdalnie: przez telefon, wiadomość sms, maila, lub inne dostępne sposoby online.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eksmisja z mieszkania sprawcy przemocy | Prawo rodzinne | Natalia Borysewicz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VI MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ MAŁŻEŃSTWA

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego już po raz trzeci zapraszają na Tydzień Małżeństwa.

Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa to społeczna kampania promująca małżeństwo jako wartość społeczną i pokazująca potrzebę stałego rozwijania więzi małżeńskiej. Jej celem jest również promowanie programów i inicjatyw wspierających rozwój relacji małżeńskich i tworzenie okazji do pogłębienia więzi małżeńskiej poprzez udział w konferencjach, seminariach, debatach i warsztatach oraz wspólne, twórcze spędzanie czasu (uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, sportowych, psychoedukacyjnych).
Kampania służy także motywowaniu ogółu społeczeństwa, specjalistów, mediów i osób publicznych do promowania znaczenia dobrych relacji małżeńskich. Tydzień Małżeństwa odbywa się równolegle w 22 krajach w terminie: 7-14 lutego. Więcej na temat idei Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa i harmonogram wydarzeń w poszczególnych miastach na stronie www.tydzienmalzenstwa.pl

W ramach wrocławskiej kampanii proponujemy udział w ciekawych warsztatach, możliwość skorzystania z konsultacji dla par oraz bezpłatną projekcję filmu "Historia małżeńska" w reż. Noaha Baumbacha w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, obowiązują zapisy. Szczegółowy program wydarzeń znajduje się na plakacie oraz na Facebooku
www.facebook.com/events/508510373132815/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Punkt konsultacyjny E-mail 2020

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH

 • Doświadczasz przemocy ze strony kolegów, rodziców, partnera, szefa w pracy?
 • Jesteś świadkiem takiej sytuacji?
 • Zastanawiasz się, czy czyjeś zachowanie jest niewłaściwe?
 • Niepokoisz się, że w twoim domu stosowana jest przemoc i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić?
 • Szukasz informacji, jak uchronić siebie i swoich bliskich przed przemocą oraz gdzie uzyskać pomoc?
 • W Twojej rodzinie lub otoczeniu ktoś nadużywa alkoholu / narkotyków?
 • Wchodzisz w dorosłe życie z trudnym bagażem z rodziny pochodzenia?
 • Przeżywasz kryzysową sytuację?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Podstawowa pomoc psychoterapeutyczna

i wsparcie psychologiczne w ośrodku INTRO we Wrocławiu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WROCŁAWSKA KAMPANIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY "BIAŁA WSTĄŻKA"

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jednym z najbardziej powszechnych naruszeń praw człowieka. 25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet - dzień ten rozpoczyna globalną kampanię ONZ "16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć" (16 Days of Activism Against Gender Violence 2013). Jej celem jest podniesienie świadomość społecznej i zapoczątkowanie działań przeciwko przemocy wobec kobiet. W wielu krajach - w tym także w Polsce - kampania nosi nazwę kampania "Białej Wstążki" i jest protestem przeciwko dyskryminacji i przemocy wobec kobiet i dziewcząt wynikającej z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. W okresie trwania kampanii organizatorzy zachęcają mężczyzn aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Zwracają się też z prośbą do wszystkich znaczących osób, aby zechciały swoim autorytetem wesprzeć tę akcję. Kampania jest prowadzona w ponad 50 krajach na całym świecie.

W tym roku Prezydent Wrocławia - Pan Jacek Sutryk objął patronatem wrocławską Kampanię. Tegoroczna Kampania Przeciwdziałania Przemocy "Biała wstążka" 2019, będzie odbywać się pod hasłem "Przemoc? Reagujesz-Zatrzymujesz".

Wzorem poprzednich lat adresatami wrocławskiej kampanii "Biała wstążka" będą mieszkańcy Wrocławia. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w planowanych działaniach w ramach w/w kampanii "Biała wstążka" (szczegółowe informacje na facebooku @bialawstazkawroclaw).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bezpłatne warsztaty z przeciwdziałania cyberprzemocy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio"
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Zapraszają na
V interdyscyplinarną konferencję naukową

Więzi, które chronią. Język, który nie rani

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku 3 - 12 lat na Warsztaty Umiejętności Wychowawczych inspirowane programem "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" opartym na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish, które odbędą się w siedzibie Fundacji NON LICET we Wrocławiu.

Zapisy odbywają się poprzez formularz:
https://forms.gle/tjcm1awWbwQb8bWG8

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
https://www.nonlicet.pl/pl/warsztaty-umiejetnosci-wychowawczych/

oraz na wydarzeniu na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/525274258234476/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Baza danych podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

https://www.duw.pl/pl/urzad/przeciwdzialanie-przemo/instytucje-wspierajace/11091,Baza-teleadresowa-podmiotow.html

https://bip.duw.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/wydzial-zdrowia-i-polit/52,Wydzial-Zdrowia-i-Polityki-Spolecznej.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zespół Interdyscyplinarny

Zadaniem Zespołów interdyscyplinarnych jest prowadzenie skoordynowanych działań przedstawicieli różnych służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół powołuje grupy robocze, które pracują bezpośrednio z rodzinami dotkniętymi i zagrożonymi przemocą realizując zadania związane z procedurą Niebieskie Karty. Celem działania grup roboczych jest zatrzymanie przemocy poprzez działania podejmowane w ramach procedury "Niebieska Karta" skierowane zarówno do osób wskazanych jako doznające przemocy, jak i do osób wskazanych jako stosujące przemoc.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Radcowie dla Kobiet czyli
"Dzień Otwarty dla Kobiet"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio"

Zapraszają na
IV interdyscyplinarną konferencję naukową

Więzi, które chronią. Bezpieczeństwo i zmiana

Celem konferencji jest pogłębianie, weryfikowanie i systematyzowanie wiedzy na temat uzależnień i przemocy, a także stworzenie forum dyskusyjnego dotyczącego tych zagadnień.

W trakcie konferencji zaplanowano wykłady, dyskusje oraz specjalistyczne warsztaty psychologiczne umożliwiające wymianę doświadczeń wszystkich Uczestników konferencji.

Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych: pedagogów, psychologów, socjologów, antropologów, oraz do praktyków: terapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów, prawników, policjantów, lekarzy, osób pracujących z osobami uzależnionymi, a także do wszystkich zainteresowanych, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TRWA XI EDYCJA KONKURSU "POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ"

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji uczestniczy w organizacji XI edycji ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomógł", którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów.

Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego czasu odbyło się już dziesięć jego edycji, podczas których wyłoniono 50 laureatów zasługujących - w ocenie społeczeństwa - na szczególne wyróżnienie. Byli to funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną.

XI edycja konkursu objęta jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, zaś sama uroczystość wręczenia wyróżnień zostanie wpisana w centralne obchody Święta Policji.

Procedura zgłaszania policjantów do obecnej edycji konkursu "Policjant, który mi pomógł" trwa do 31 maja 2018 r. Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Natomiast laureatów konkursu (5 osób) wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", laureaci ostatnich trzech edycji konkursu i przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konferencja "Samorząd, NGO, szkoła - współpraca dla jakości"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Film "Jeszcze nie koniec" (reż. Xavier Legrand)

Zapraszamy serdecznie na specjalny, przedpremierowy pokaz nagrodzonego Srebrnym Lwem na festiwalu w Wenecji filmu "Jeszcze nie koniec" (reż. Xavier Legrand).

Po filmie odbędzie się dyskusja z udziałem ekspertów:
Małgorzaty Osipczuk (psycholożka, psychoterapeutka systemowa)
Doroty Seweryn-Stawarz (radczyni prawna specjalizująca się w prawach kobiet)
Agnieszki Wywrot (prawniczka, Centrum Praw Kobiet)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Biała Wstążka na wrocławskim Rynku
25 listopada w godzinach 12:00 - 16:00
Rynek, 50-101 Wrocław

25.11.2017 r. pod hasłem "Przerwij przemoc" rozpoczynamy trzecią wrocławską kampanię przeciwko przemocy Biała Wstążka 2017.
W godz. od 12.00 do 16.00 będziemy udzielać informacji dotyczących tego, gdzie można zgłosić przypadki przemocy w rodzinie, w jakich miejscach mogą uzyskać pomoc i wsparcie osoby doznające przemocy, odpowiemy na pytanie dlaczego przemoc jest przestępstwem zagrożonym odpowiedzialnością karną.
Przy okazji rozdamy białe wstążeczki wszystkim tym, którzy sprzeciwiają się przemocy oraz nakłonimy do przyłączenia się do akcji tych, którzy pozostają na problem przemocy obojętni.

Harmonogram kampanii 2017

Zapraszamy do dołączenia do Białej wstążki - razem przerwijmy przemoc!
Do zobaczenia na Placu Gołębim, przy fontannie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przemoc wobec kobiet - jak rozpoznać? Jak przeciwdziałać?

Czym jest przemoc? Jak rozpoznać zachowania przemocowe? Jak przeciwdziałać przemocy? Na czym polega relacja ofiara-sprawca? Jakie mechanizmy żądzą zachowaniem osoby doświadczającej przemocy? Jak powinna wyglądać pomoc osobie doświadczającej przemocy? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą specjalistki z zakresu prawa i psychologii współpracujące z kobietami doświadczającymi przemocy.

Organizacją projektu zajmuje się "Kuźnia liderek", czyli grupa młodych kobiet, które mieszkają we Wrocławiu i czują się silnie związane z tym miastem. Nie jesteśmy bliskimi znajomymi - poznałyśmy się przypadkiem podczas spotkań warsztatowych dla liderek społecznych. Lączy nas wysoka motywacja do zrobienia czegoś dla innych i ogromny zapał do pracy. Chcemy spożytkować naszą energię i stworzyć wspólnie projekt dla innych kobiet. Warsztaty "Przemoc wobec kobiet - jak rozpoznać? Jak przeciwdziałać?" są kolejnymi z cyklu szkoleń przeznaczonych dla kobiet mieszkających we Wrocławiu.

Zajęcia realizowane są nieodpłatnie. Liczba miejsc ograniczona.
Aby wziąć udział w warsztatach należy zapisać się drogą elekroniczną poprzez przesłanie mailowego zgłoszenia
na adres: kuznia.liderek@gmail.com z wpisaniem w tytule maila daty i nazwy warsztatu.

28 października 2017,
sobota w godzinach 9:30 - 12:30
Wrocław, ul. Ruska 46b, pokój 207 (siedziba Centrum Praw Kobiet Oddział we Wrocławiu)

Projekt pt. "Kuźnia Liderek. Warszaty dla kobiet - rozwój przede wszystkim!" jest dofinansowany w ramach projektu "Wrocławski Fundusz Małych Inicjatyw" realizowanego ze środków Gminy Wrocław.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia,
Dolnośląska Szkoła Wyższa,
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio"
Zapraszają na

Celem konferencji jest pogłębianie, weryfikowanie i systematyzowanie wiedzy na temat uzależnień i przemocy, a także stworzenie forum dyskusyjnego dotyczącego tych zagadnień.

  W czasie konferencji omawiane będą zagadnienia dotyczące m.in.:
 • standardów pracy z osobami doświadczającymi przemocy i uzależnień,
 • ewaluacji programów profilaktycznych, korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych w Polsce i za granicą,
 • specyficznych i niespecyficznych trudności doświadczanych przez specjalistów w pracy z osobami z problemami uzależnień i przemocy,
 • efektywności działań dotyczących przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom oraz dobre praktyki w tym zakresie,
 • różnorodnych kontekstów oraz zjawisk kulturowych, społecznych, edukacyjnych mających wpływ na powstawanie problemów przemocy i uzależnień.

W trakcie konferencji zaplanowano wykłady, interaktywne dyskusje oraz specjalistyczne warsztaty psychologiczne umożliwiające wymianę doświadczeń wszystkich uczestników konferencji.

Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych: pedagogów, psychologów, socjologów, antropologów, oraz do praktyków: terapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, policjantów, lekarzy, osób pracujących z osobami uzależnionymi, a także do wszystkich zainteresowanych, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę.

Program konferencji Więzi, które chronią

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz:

https://drive.google.com/drive/folders/0B2E2cNdJMaKFX1dzZlRGMHBzdHc

Zgłoszenia przyjmowane są do: 03.11.2017 r. Ilość miejsc na konferencji jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Każda osoba zakwalifikowana do udziału w konferencji otrzyma potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Termin: 16 i 17 listopada 2017 r.

Miejsce: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Centrum Konferencyjne, ul Strzegomska 55 , Wrocław

Udział w Konferencji jest bezpłatny
Koordynator projektu: Wioletta Klimczak - kontakt: wieziktorechronia@gmail.com

KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY:
prof. dr hab. Maria Reut, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Joanna Nyczak, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
dr Dorota Dyjakon, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Jolanta Jakimiuk, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
Sławomir Pietrzak, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
Wioletta Klimczak, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio"
Arkadiusz Klimczak, Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fundacja "NON LICET" zaprasza na dwudniowe szkolenie:
POMOC DZIECKU KRZYWDZONEMU I JEGO RODZINIE

Ankieta zgłoszeniowa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szkolenie PRZECIWDZIALANIE STALKINGOWI
Wrocław 21 stycznia 2017r.

Centrum Psychologii Kryminalnej oraz Stowarzyszenie "Intro" serdecznie zapraszają studentów i absolwentów psychologii, prawa, resocjalizacji, funkcjonariuszy organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i zawodów pokrewnych na szkolenie prowadzone przez Adama Straszewicza - specjalizującego się w stalkingu.

Stalking to zjawisko coraz powszechniejsze, każdy psycholog, prawnik, policjant styka się zarówno z ofiarami stalkerów, jak i ze sprawcami. Rozwój technologiczny umożliwia coraz sprawniejsze prześladowanie ofiar. Pomagając ofiarom nękania możemy często doświadczać bezradności. Na szkoleniu dowiesz się m.in.: jak zdefiniować stalking, jaka jest skala zjawiska, jak działać wobec ofiar i sprawców, rola policji, co to są fałszywe zgłoszenia i syndrom fałszywej wiktymiazacji stalkingu, jak szacować ryzyko przemocy i samobójstw, jak przewidywać możliwość powtarzania działan prześladowczych, jak analizowac i reagować na groOby, jak profilować sprawców stalkingu, jaka jest rola psychologa sądowego.

Promocja dla osób dokonujących wpłaty do końca 2016 roku!

Więcej informacji o szkoleniu, prowadzącym i zapisach:
http://profilowaniekryminalne.net/?page_id=72

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
(hazard, komputer/internet, zakupy, seks, praca, zaburzenia odżywiania)

Ostatnia edycja szkolenia w roku 2016!!!

3 dniowe, BEZPŁATNE szkolenie dla studentów zawodów medycznych!
(psychologia, pedagogika, wydz. lekarski, pielęgniarstwo, resocjalizacja, dietetyka)

...

17, 18, 19 grudnia!
Od 9.00 do 17.00 w sob i niedz
Od 9.00 do 14.00 w pon

Zapraszam serdecznie!

Kontakt:
mgr Natalia Pietkun
Psycholog, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzaleznien, Psychoterapeuta Psychodynamiczny
Tel. 607 404 727

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WYŁĄCZ PRZEMOC / WŁĄCZ MYŚLENIE
WROCłAWSKA KAMPANIA PRZECIWKO PRZEMOCY
25.11.2016 - 10.12.2016

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaprasza
w dniu 29.11.2016 r. o godzinie 17.00
na spotkanie informacyjno - edukacyjne:
"Przemoc w rodzinie - reaguj - masz prawo"
Spotkanie odbędzie się w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia
ul. Rydygiera 43 abcd - 45a we Wrocławiu:
Budynek B, sala 109

  Spotkanie poprowadzą:
 • Benita Dobrzańska - psycholog Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu - Ośrodek Interwencji Kryzysowej;
 • Jolanta Hołub - kurator Kuratorskiej Służby Sądowej, interwent Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Wykład "ZDROWE I WSPIERAJĄCE RELACJE MIĘDZYLUDZKIE"

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaprasza
w dniu 02.12.2016 r., o godzinie 17.00
na wykład:
"Zdrowe i wspierające relacje międzyludzkie"
Spotkanie odbędzie się w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia
ul. Rydygiera 43 abcd - 45a we Wrocławiu:
Budynek B, sala 109
Spotkanie poprowadzą:
Pani Joanna Tworek i Pan Krzysztof Pawluszko - Wrocławski Ośrodek Gestalt

ZESPÓ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ

W ramach Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy Biała Wstążka 2016, zapraszają osoby doznające przemocy na dyżury informacyjne pełnione przez kuratorów sądowych w okresie od 25.11.2016 r. do 10.12.2016 r., codziennie - od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 10.00 do 14.00.

 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Šródmieścia, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych, pl. Powstańców Šląskich 14, Wrocław, parter.
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Šródmieścia, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, ul. Tkacka 6-8, Wrocław.
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Šródmieścia, III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, ul. Tkacka 6-8, Wrocław.
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich, ul. Šwiebodzka 5, Wrocław, piętro IV.
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, II i III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, ul. Tkacka 6-8, Wrocław.
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich, ul. Podwale 30, Wrocław, parter.
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, ul. Komandorska 16, Wrocław, pierwsze piętro.
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków, III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, ul. Komandorska 16, Wrocław, pierwsze piętro.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fundacja "NON LICET" zaprasza do udziału w projekcie
"Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie"

Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkie osoby pracujące z dziećmi do korzystania z bezpłatnej oferty Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie. W ramach projektu świadczymy konsultacje dla profesjonalistów z prawnikiem, psychologiem i psychoterapeutą w przypadkach podejrzenia krzywdzenia dzieci.

 • Mają Państwo podejrzenie, że dziecko jest krzywdzone (przemoc w rodzinie, przemoc wobec dziecka, wykorzystywanie seksualne)?
 • Chcą się Państwo dowiedzieć, jak można rozpoznać, że dziecko jest krzywdzone?
 • Zastanawiają się Państwo, jaką interwencję podjąć w przypadku takiego podejrzenia?
 • Podjęta interwencja okazuje się nieskuteczna?
 • Mają Państwo wątpliwości co do tego, jak rozmawiać z dzieckiem lub opiekunem o swoich obawach?
 • Chcą Państwo zapewnić specjalistyczną pomoc rodzinie, w której może mieć miejsce przemoc?

Zapraszamy do kontaktu z Fundacją NON LICET
od poniedziałku do czwartku w godzinach 16:00-20:00
pod numerem telefonu (71) 361 97 70
lub pod adresem mailowym oik@o2.pl.

Szczegóły naszej oferty znajdą Państwo na naszej stronie:
http://www.nonlicet.pl/pomoc_dziecku.php

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fundacja "NON LICET" zaprasza na dwudniowe szkolenie:
POMOC DZIECKU POKRZYWDZONEMU I JEGO RODZINIE

Ankieta zgłoszeniowa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
22-27 lutego 2016 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WROCŁAW BEZ PRZEMOCY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CENTRUM PRAW KOBIET
16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć

Wrocławski oddział Centrum Praw Kobiet serdecznie zaprasza na tegoroczne obchody Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć.

Mamy dla Was warsztaty, prezentacje o kobietach w dalekich krajach i szkolenie dla studentów. Jeśli chcesz spędzić ciekawe popołudnie i przy okazji zyskać nową wiedzę przyjdO koniecznie :)

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne!

 • WARSZTATY "PRZEMOC SEKSUALNA WOBEC KOBIET - MYŚLISZ, ŻE TO NIE TWÓJ PROBLEM?"
  30.11.2015 (pon.) od godz. 17.00 do 20.00
 • "KOBIETA W INDIACH I AMERYCE ŁACIŃSKIEJ"
  01.12.2015 (wt.) od godz. 17.30 do 20.00
 • "PRZECIWDZIAŁANIE I ROZPOZNAWANIE PRZEMOCY W RODZINIE" - WARSZTATY DLA STUDENTÓW PRAWA, PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI
  09.12.2015 (śr.) od godz. 17.00 do 20.00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"CENTRUM POMOCY DZIECKU i RODZINIE"

Fundacja "NON LICET" zaprasza do udziału w projekcie
"Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie"

oferta jest skierowana do osób i instytucji z obszaru województwa dolnośląskiego

  W ramach projektu oferujemy:
 • indywidualne konsultacje z psychologiem i psychoterapeutą dla dzieci będących ofiarami/świadkami przemocy oraz ich rodziców/opiekunów,
 • grupowe zajęcia psychokorekcyjne dla rodziców i opiekunów stosujących metody wychowawcze oparte na przemocy (12 spotkań grupy w okresie od grudnia 2015 r. do maja 2016 r.),
 • dla profesjonalistów pracujących z dziećmi w placowkach edukacyjnych i opiekuńczych: szkolenia dotyczące diagnozy i interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka dla (grudzień 2015 r. i marzec 2016 r.) oraz konsultacje indywidualne,
 • grupowe zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkolnej do 18 r.ż. z wykorzystaniem gry edukacyjnej "Nie prze-graj!" Fundacji Dzieci Niczyje (w lutym i kwietniu 2016 r.).

Oferta jest bezpłatna. Projekt realizowany w okresie 10.2015-06.2016.

Szczegółowe informacje i zapisy:
- pod adresem mailowym oik@o2.pl - w tytule wiadomości prosimy wpisywać "CPDR", a w treści podać swoje imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego,
- pod numerem telefonu 71 3619770 w poniedziałki i czwartki w godzinach 16:00-20:00 oraz w piątki w godzinach 9:00-13:00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BUDOWANIE NIEZALEŻNOŚCI FINANSOWEJ KOBIET

Wrocławski oddział Centrum Praw Kobiet serdecznie zaprasza wszystkie Panie na warsztaty "Budowanie niezależności finansowej kobiet"!

27 marca godzina 17:00
Fundacja Centrum Praw Kobiet oddział we Wrocławiu, ul. Ruska 46b/208, 50-079 Wrocław

  Na szkoleniu dowiesz się:
 • jak skutecznie zarządzać domowymi finansami
 • jakie są Twoje ekonomiczne prawa w związku
 • jak oszczędzać
 • co robić, gdy Twój partner twierdzi, że skoro nie pracujesz albo zarabiasz mniej to Ty masz się opiekować dziećmi i wykonywać wszystkie obowiązki domowe
 • jak postępować, w momencie gdy Twój partner nie udziela Ci informacji dotyczących domowych finansów
 • jakie masz prawa, gdy Twój partner nie dokłada się do domowych finansów
 • na czym polega przemoc ekonomiczna
  i dużo, dużo więcej.

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE
Zgłoszenia przyjmujemy:
telefonicznie pod nr 71/358-08-74
lub osobiście w biurze Fundacji CPK we Wrocławiu ul. Ruska 46b/208
w godzinach pracy biura: poniedziałek - czwartek 10.00 - 18.00
w piątki 10.00 - 15.00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
od 23 do 28 lutego 2015 r.

W dniach 23-28 lutego w całej Polsce wzorem ubiegłych lat organizowany jest "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstw". Ma ona na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz udzielenie wsparcia potrzebującym.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NAZYWAM SIĘ MILIARD - 14 lutego 2015

NAZYWAM SIĘ MILIARD na wrocławskim rynku (i na całym świecie) 14 lutego 2015
Już po raz trzeci wrocławska Fundacja na Rzecz Równości włącza się w światową akcję tańca przeciwko przemocy wobec kobiet "Nazywam się Miliard". W tym roku będziemy tańczyć i protestować przeciwko przemocy wobec kobiet, szczególnie tych z niepełnosprawnościami. 14 lutego na wrocławskim Rynku o 14.00.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zaproszenie na interdyscyplinarną konferencję
Więzi, które chronią.
Integracja i rozwój

Zaproszenie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fundacja Centrum Praw Kobiet

oddział we Wrocławiu zaprasza kobiety doświadczające przemocy domowej do udziału w grupie wsparcia.
Zapraszamy Panie z Wrocławia, które przez kilka miesięcy korzystały już z pomocy psychologicznej i/lub uczestniczyły w grupie wsparcia.

Spotkania rozpoczynają się we wrześniu i będą trwały do 16 grudnia 2014 r. Odbywać się będą we wtorki w godzinach 17.00 - 20.00.

Udział w grupie możliwy jest po wcześniejszej konsultacji z osobami prowadzącymi grupę. Aby umówić się na konsultacje prosimy o kontakt z CPK Wrocław pod numerem telefonu: 71 358 08 74 w godzinach:
- poniedziałek - czwartek 10.00-18.00
- piątek 10.00-15.00.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 29 sierpnia 2014 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet"

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu zaprasza na debatę zorganizowaną w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Debata odbędzie się 7 marca (piątek) o godzinie 15:00 w siedzibie BIPE we Wrocławiu przy ul. Widok 10.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt "Model Wsparcia"

Centrum Integracji Społecznej testuje projekt partnerski Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym. Jego innowacyjność, w tym oś modelu tj. Koordynatorzy Wsparcia, polega na stworzeniu wspólnej płaszczyzny do działań na polu przeciwdziałania przemocy domowej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet w wieku 50+.

Zrekrutowano 10 osób, które  wzięły udział w bezpłatnym szkoleniu z zakresu funkcjonowania Modelu Wsparcia, specyfiki potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Modelu Gotowości do Zmiany oraz elementów coachingu (w sumie 85h szkoleniowych). Po ukończeniu tych szkoleń zostały wybrane 3 najbardziej odpowiednie osoby, które zostały zatrudnione w charakterze Koordynatorów Wsparcia. Ich zadaniem jest wdrożenie Programu Zmiany wobec 15 uczestniczek projektu przez okres 6 miesięcy. Towarzyszą oni uczestniczce projektu w zależności od jej indywidualnych potrzeb - podczas wybranych zajęć szkoleniowych, przy adaptacji na miejscu praktyk, a także poza godzinami planowanej aktywizacji.

Produktem finalnym projektu będzie Model Wsparcia, który ma być narzędziem:

 • aktywizacji niezatrudnionych kobiet po 50 r. ż. doświadczającym przemocy dedykowanym gminnym zespołom interdyscyplinarnym,
 • wzmacniającym współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej  oraz przedsiębiorców w rozwiązywaniu problemów przemocy w rodzinie,
 • podnoszącym efektywność wsparcia udzielanego przez gminne zespoły interdyscyplinarne,
 • integrującym i scalającym działania instytucji pomocy społecznej (IPS) oraz włączającym w nie sektor prywatny.
 • zwiększającym udział NGO w aktywne rozwiązywanie problemów społecznych,
 • zwiększającym szanse osób doświadczających przemocy domowej na skuteczne wyswobodzenie się z sytuacji przemocowej oraz aktywizującym je społecznie i zawodowo.

Szczegółowe informacje na temat projektu mogą Państwo znaleOć na stronie www.modelwsparcia.cis.wroclaw.pl.
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać bieżące informacje o podejmowanych w ramach projektu działań, zapraszamy do kontaktu:

Centrum Integracji Społecznej
ul. Strzegomska 49
53-611 Wrocław

tel. 71/782 35 17
e-mail: alina.radziuk@cis.wroclaw.pl

Projekt Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych  i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

więcej informacji: www.modelwsparcia.cis.wroclaw.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Nazywam się Miliard" we Wrocławiu - taniec przeciwko przemocy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Poznaj swoje prawa
ROZWI!ZANIE SPORU NA DRODZE S!DOWEJ CZY MEDIACJA?

Wrocławski oddział Fundacji Centrum Praw Kobiet organizuje piąte spotkanie z cyklu "Poznaj swoje prawa" pt: ROZWI!ZANIE SPORU NA DRODZE S!DOWEJ CZY MEDIACJA?.

Spotkanie odbędzie się 28 paOdziernika, od 16.00 do 19.00 we wrocławskim oddziale Fundacji Centrum Praw Kobiet na ul. Ruskiej 46b/208.
Na spotkanie nie obowiązują zapisy. Wstęp jest bezpłatny.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Model Wsparcia NIEZATRUDNIONYCH KOBIET

NIEZATRUDNIONYCH KOBIET

Zapraszamy do udziału w projekcie "Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowanie gminnym zespołom interdyscyplinarnym", dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczestniczkami projektu mogą zostać niezatrudnione kobiety w wieku 50+, które zetknęły się z przemocą w swoim najbliższym otoczeniu.

Wparcie i korzyści oferowane w ramach projektu:

-> 3 miesięczne wsparcie terapeutyczne oraz szkoleniowe, a w jego ramach:

 • wsparcie terapeutyczne, poradnictwo prawne, indywidualne poradnictwo psychologiczne.
 • program szkoleniowy obejmuje: warsztat kompetencji osobistych i społecznych, warsztat poruszania się po rynku pracy, szkolenie komputerowe, sposób ubierania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w miejscu pracy, konsultacje indywidualne z psychologiem i doradcą kariery, konsultacje indywidualne i zakupy zestawu odzieży na rozmowę kwalifikacyjną
 • stypendium szkoleniowe, bilety na przejazdy MPK oraz poczęstunek.

-> 3-miesięczna płatna (zapewniamy stypendium) praktyka zawodowa we wrocławskich przedsiębiorstwach

W czasie trwania projektu uczestniczka otrzyma opiekę Koordynatora Wsparcia, który dostosuje swoją pomoc do jej indywidualnych potrzeb w czasie szkoleń oraz pomoże zaadaptować się w miejscu praktyk.

ZAPRASZAMY DO UDZIALU W PROJEKCIE!

Biuro projektu "Model Wsparcia..."
Centrum Integracji Społecznej
ul. Strzegomska 49
53-611 Wrocław, tel. (071) 782 35 17

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:
Joanna Nogal,
tel. 601 537 345

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Poznaj swoje prawa
KONKUBINAT - Prawne aspekty związków konkubenckich

Wrocławski oddział Fundacji Centrum Praw Kobiet organizuje trzecie spotkanie z cyklu "Poznaj swoje prawa" pt: KONKUBINAT - Prawne aspekty związków konkubenckich".

Spotkanie odbędzie się 21 paOdziernika, od 16.00 do 19.00 we wrocławskim oddziale Fundacji Centrum Praw Kobiet na ul. Ruskiej 46b/208.
Poprowadzi je nasz prawnik Marcin Małolepszy.
Na spotkanie nie obowiązują zapisy. Wstęp jest bezpłatny.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wrocławskie Forum ds. Uzależnień
Konferencja naukowa
Więzi, które chronią

Zaproszenie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt "DO PELNI SIŁ" POMOC POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DNI SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI Z DOŚWIADCZENIEM CHOROBY PSYCHICZNEJ - Wrocław, 16-21 września 2013

   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V edycja Szkoły E-Pomocy - zapisy

Jesteś studentem lub absolwentem kierunków humanistycznych (psychologii, pedagogiki itp.)? Planujesz pracę w kontakcie terapeutycznym, pomocowym? Szukasz możliwości rozwoju zawodowego? To oferta dla Ciebie!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KARTA PRAW OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Poznaj swoje prawa
"SPADEK - CZYLI CO TRZEBA WIEDZIEĆ O DZIEDZICZENIU"

Wrocławski oddział Fundacji Centrum Praw Kobiet organizuje trzecie spotkanie z cyklu "Poznaj swoje prawa" pt: "SPADEK - CZYLI CO TRZEBA WIEDZIEĆ O DZIEDZICZENIU".

Spotkanie odbędzie się 4 lipca, od 16.00 do 19.00 we wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 na ul. Legnickiej 65.
Poprowadzi je nasz prawnik Marcin Małolepszy.
Wstęp jest bezpłatny.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KONKURS "JAK RADZIĆ SOBIE Z LĘKIEM U DZIECKA?"

Nagrodzone prace...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MOJE DWIE GŁOWY

Recenzja książki "Moje dwie głowy" Maja Friedrich
wyd. Sowa Sp. Z o.o. Warszawa 2013

"Moje dwie głowy" to książka ukazująca mechanizmy rządzące związkami z partnerami stosującymi przemoc psychiczną.
Jest opowieścią o własnych doświadczeniach autorki w takiej relacji, pomysłem na to jak można z niej wyjść, a także uwieńczeniem prowadzonego przez autorkę bloga o tej samej nazwie.
O wrażeniach na temat książki rozmawiają Mateusz Kolaszkiewicz i Milena Kwasek.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konkurs "Oblicza kobiecości" - wyróżnione prace

Piękno, mądrość, troskliwość, świadomość swoich potrzeb i pasji... A może coś innego? Jaki jest Twój sposób przeżywania kobiecości? Czy istnieje kobieta, która Cię do tego inspiruje? Odpowiedz na pytanie: która z bohaterek książkowych, filmowych, bajkowych, historycznych lub współcześnie powszechnie znanych medialnie jest dla Ciebie dobrym wzorcem kobiecości? Uzasadnij w maksymalnie 15 zdaniach.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"UCIEKŁAM DO PRZODU Z TOKSYCZNEGO ZWIĄZKU"

Z autorką książki "Moje dwie głowy" i bloga pod tym samym tytułem, Mają Friedrich, rozmawia psychoterapeutka Małgorzata Osipczuk

Jeśli tylko posiadasz coś cennego, co mogłoby zainteresować "łowcę cudzych zasobów" - nie czuj się bezpiecznie. Psychopaci polują tuż obok, na nas. Sprawiają dobre wrażenie, bez trudu pozyskują zaufanie i bezpardonowo je sprzeniewierzają. Możesz ich spotkać w pracy, w rodzinie, wśród znajomych i nowo poznanych. Tylko część spośród nich to przestępcy czy brutalne osiłki. Większość żyje wśród nas, nie wzbudzając podejrzeń. I mogłoby Cię to nie obchodzić, ot, jedno z wielu zjawisk tego świata, zarezerwowanych dla znawców tematu. Ale co, jeśli jeden z nich weOmie sobie Ciebie na swój widelec i uzna, że potrzebuje właśnie takiej, jak Ty, partnerki?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Poznaj swoje prawa

Wrocławski oddział Fundacji Centrum Praw Kobiet organizuje pierwsze spotkanie z cyklu "Poznaj swoje prawa" pt: "Majątek wspólny a odpowiedzialność za długi w małżeństwie i konkubinacie". Podczas spotkania Klientki będą mogły uzyskać odpowiedzi na istotne pytania dotyczące kwestii ekonomicznych np: czym jest intercyza, jak podzielić wspólny majątek czy jak wyglądają sprawy majątkowe w konkubinacie. Na spotkanie nie obowiązują zapisy. Wstęp jest bezpłatny.

Spotkanie odbędzie się 9 maja, od 16.00 do 19.00 we wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 na ul. Legnickiej 65. Poprowadzi je prawnik Marcin Małolepszy.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konkurs "Obrazy z pogranicza" - nagrodzone prace

Czy doświadczasz na co dzień kontaktu z osobą cierpiącą na zaburzenie osobowości borderline? Stwórz rysunek/zdjęcie/kolaż/grafikę przedstawiającą świat wewnętrzny takiej osoby lub relację z nią.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Marzec miesiącem poradnictwa obywatelskiego

W trwającym obecnie Europejskim Roku Obywatela zapraszamy mieszkańców Wrocławia na Miesiąc Poradnictwa Obywatelskiego. Zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnych porad prawników oraz szkoleń.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Serdecznie Zapraszamy do udziału w Grupie Wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Grupa wsparcia powstała z myślą o kobietach doświadczających przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fundacja Centrum Praw Kobiet Oddział we Wrocławiu
zaprasza kobiety na szkolenie:

Jak uwolnić się od przemocy ekonomicznej i stać się niezależną finansowo.

  Na szkoleniu dowiesz się min. jak:
 • związać koniec z końcem,
 • wyjść z długów i przestać wpadać w kolejne,
 • oszczędzać pieniądze,
 • zarządzać pieniędzmi.

Na zajęciach będziemy również mówić o planowaniu (budżecie domowym), przekonaniach odnośnie pieniędzy oraz o tym, co robić żeby było ich więcej.

Szkolenie jest po to abyś przestała rozporządzać pieniędzmi, a zaczęła nimi zarządzać. To najlepsza droga do tego by stać się niezależną finansowo.

Zajęcia są bezpłatne !

Jedno szkolenie obejmuje dwa spotkania po trzy godziny.

Najbliższe odbędą się w marcu 2013r.

  Jeżeli chcesz wiedzieć co zrobić, żeby stać się niezależną finansowo zgłoś się na szkolenie:
 • telefonicznie pod nr-em: 71/358 08 74,
 • e-mail na adres: cpk_wroclaw@cpk.org.pl
 • osobiście w siedzibie Fundacji przy ul. Ruskiej 46b/208 (brama w oficynie)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BORDERLINE Jak żyć z osobą o skrajnych emocjach

Premiera 18 marca 2013

Tak w skrócie można opisać relacje z osobą cierpiącą na zaburzenie osobowości typu borderline. Skrajne emocje, wykorzystywanie słabości innych, by osiągnąć swoje cele, czułość przeplatana ze złością. Jak odzyskać kontrolę nad swoim życiem, gdy ktoś z bliskich cierpi na borderline?


Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy